Termes i Condicions

GENERAL

Els termes i condicions han de llegir-se detingudament abans de ser acceptats

Aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola i totes les disputes seran sotmeses a la jurisdicció exclusiva dels tribunals espanyols.

L’empresa es reserva el dret de cancel·lar el servei contractat en cas d’inclemències climatològiques i a acordar una nova data pactada conjuntament amb el client.

En cas de la suspensió de l’activitat per qualsevol causa aliena al client, i que no tingui a veure amb inclemències meteorològiques, es donarà al client l’opció de fer un canvi d’horari o la devolució de l’import.

En cas de la suspensió o cancel·lació de la reserva per part del client, aquest tindrà l’opció d’establir una nova data pactada amb l’empresa. Només disposarà d’aquesta opció 1 vegada, i en cap cas s’acceptarà la devolució dels diners.

WEB I RESERVES

La pàgina web www.manta5.cat pertany a MANTA5.CAT SL. L’empresa es reserva el dret de modificar o variar aquests termes i condicions, inclòs qualsevol contingut del lloc web sense avís previ.

La privadesa de la vostra informació personal està protegida i no es revelarà a terceres persones.

MANTA5.CAT prendrà totes les mesures necessàries per a protegir la seguretat dels pagaments i la informació de la targeta de dèbit/crèdit, però MANTA5.CAT no serà responsable de cap dany que pugui patir com a resultat de la pèrdua de confidencialitat d’aquesta informació.

L’edat mínima per fer una reserva és de 18 anys.

Sou els únics responsables d’introduir les vostres dades correctament al formulari de reserva online mitjançant la presentació d’un formulari de reserva que garanteix a MANTA5.CAT que totes les dades facilitades són veritables i exactes.

Rebreu la confirmació de la vostra reserva a través de correu electrònic.

Aquesta experiència no pot ser transferida o revenuda amb fins comercials.

Un cop efectuada la reserva, no s’admeten canvis ni devolucions.

PREUS I PAGAMENT

El preu de MANTA5.CAT és de 80€ (IVA inclòs) per als grups de 2 i 3 persones, de 90€ (IVA inclòs) per a grups de 2 persones exclusiu i de 70€ (IVA inclòs) per a grups de 4 persones.

Les reserves únicament es fan online al web de MANTA5.CAT, i el pagament de la reserva es realitzarà mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

Si hi acudeixen més persones de les que finalment figuren a la reserva, serà possible sempre que no sobrepassin l’aforament màxim de l’experiència, que és de 4 persones, i prèvia comunicació de 24h al mail info@manta5.cat

PUNTUALITAT

Us recomanem que arribeu 20 minuts abans de l’hora reservada.

Si el grup arriba 15 minuts o més tard, la reserva esdevindrà nul·la i l’experiència serà rebutjada. En aquesta situació, els diners no seran reemborsables i la reserva no es podrà canviar.

MANTA5.CAT no es fa responsable dels retards o les obstruccions que causen retard de la seva arribada ja sigui causat pel mal temps, vagues, protestes, inundacions, embussos de trànsit, disturbis civils o qualsevol altra raó. És la seva responsabilitat exclusiva arribar a temps ia l’hora acordada a la seva reserva.

En cas de Força Major, no serà possible la devolució de l’import de la reserva (mai seran causes de Força Major les causants de retards descrites a l’anterior paràgraf). A més, hauran d’avisar amb un mínim de 48h al nostre email info@manta5.cat

No s’accepten canvis ni devolucions.

NORMATIVA I SEGURETAT

La nostra experiència no es recomana a menors de 14 anys, embarassades en estat de gestació avançat i amb persones amb un pes corporal de més de 100 kg aprox. Es prohibeix l’entrada a totes les persones que no sàpiguen nadar.

Cada persona hi participarà sota la seva responsabilitat i haurà de complimentar i firmar la corresponent autorització per al desenvolupament de l’activitat.

Es recomana als participants fer servir roba i calçat còmode per a realitzar aquesta experiència.

MANTA5.CAT no es fa responsable de la roba o el calçat danyat o deteriorat, ni dels danys personals que puguin ser causats pel mal ús dels nostres serveis.

MANTA5.CAT mai es farà responsable de cops, caigudes o qualsevol accident causat durant l’experiència.

MANTA5.CAT té dret a cobrar als participants pels danys intencionats o causats per l’ús inadequat.

Les persones sota la influència de l’alcohol o de les drogues no prescrites no seran admeses i la reserva es converteix en nul·la.

Durant l’experiència haurà de seguir les regles i adoptar les normes adequades de comportament i haurà de cooperar amb els nostres empleats en tot moment.

MANTA5.CAT es reserva el dret d’admissió.

En cas d’abandonament no es tornaran els diners de la reserva.

MENORS D’EDAT

Tots els menors d’edat hauran de presentar la corresponent autorització firmada pel seu tutor legal, que podeu descarregar-vos clicant aquí.

DRETS D’AUTOR I CONFIDENCIALITAT

MANTA5.CAT té els drets d’autor de tots els noms, dissenys i temes utilitzats al lloc web i a qualsevol operació de comercialització.

Els participants accepten els termes i condicions i es comprometen a no divulgar-ne el contingut.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

No es proporcionarà cap reemborsament en cas de cancel·lar la reserva o no presentar-se.

Un cop realitzada la reserva o adquirir un Bonus Regal, no s’admeten canvis ni devolucions en cap concepte.

L’empresa es reserva el dret de cancel·lar el servei contractat en cas d’inclemències climatològiques i a acordar una nova data pactada conjuntament amb el client.

En cas de la suspensió de l’activitat per qualsevol causa aliena al client, i que no tingui a veure amb inclemències meteorològiques, es donarà al client l’opció de fer un canvi d’horari o la devolució de l’import.

En cas de la suspensió o cancel·lació de la reserva per part del client, aquest tindrà l’opció d’establir una nova data pactada amb l’empresa. Només disposarà d’aquesta opció 1 vegada, i en cap cas s’acceptarà la devolució dels diners

MESURES COVID-19

Formulari a omplir per exercitar el seu dret d’Oposició, supressió o rectificació. Descarregar